silindir-konik-spiral-yuvarlak-bukme-kivirma-isleri (1)

silindir-konik-spiral-yuvarlak-bukme-kivirma-isleri